Categorías >

Exposiciones en el País Vasco

Búsqueda:

MANUEL LEKUONA SARAIAREN IRABAZTUNA 'ARGELA' rekin / PREMIO MANUEL LEKUONA CON 'ARGELA'


EDORTA KORTADI

Katalogoa; "On Manuel Lekuonari". 1995


ANTON MENDIZABAL, MANUEL LEKUONA SARIAREN IRABAZTUNA, "ARGELA" rekin.

Ez du halabeharrez edo zori hutsez bereganatu Anton Mendizabal oiartzuarrak (Donostia, 1945) Lasarte-Oriako Udalak hain begi onez eragindako Manuel Lekuona saria, zeinen Kultur Etxeak bere izena baitarama eta non instalatuko baita objetu-eskultura hau.
Eskultorea eta ikertzaile omendua, biak dira oiartzuarrak, biak bizi izan dira adierazpide herrikoiaren formez arduratuak eta biak egon izan dira edertasunaren eta adierazpen artistikoaren musek dohainduak eta elkartuak. Eta biek elkar ezagutzen bazuten, elkar errespetatzen bazuten eta bizitzan topo egin bazuten ere, ostera elkarrekin topatu dira elkarrenganako besarkada honetan, hori baita Anton Mendizabal eskultoreak On Manuelen omenez egindako eskultura hau, Euskal Herriaren arima eta Lasarteren bihotza ezagutzen eta ikertu zituen gizon izpiritual hari eskainia, bere bitzako une gogor eta lasaietan gure herrian bizi izan zena.

Pozten naiz Anton Mendizabal omenaldi honen egilea izateaz, eta gainera iruditzen zait On Manuel Lekuonak atseginez hartuko zukeela eta orain pozik egongo dela ideia honekin eta eskulturarekin.

Artistal berak, bere artelanaren analisi argitsu batean, honela adierazten digu: "Lekuona oso pertsona fededuna izateaz gain gure Euskal Herriko gaietan sustrai handiak zituenez gero, iruditzen zait bai "Argizaiola" bai "Estela"k ederki asko irudika ditzaketela bere bizitzaren eta nortasunaren bi alderdiak, "Argela" honen bidez sinbolizatutako bere presentzia iraungiezina gure artean betikotuz.

Goiko gorputzerako, kara iluneko haritza, On Manuelen izaera berotsua eta sendoa irudikatuz, bere herriaren materialik esanguratsuenean egina, hots, arbola bedeinkatuarena. Argizarizko akaberak ikusmena eta ukimena batu egingo ditu iradokizun sakon eta misteriotsuen argizarizko lurrinekin.

Harearrizko oinarriak On Manuelek Lasarten egin zituen ikerketa sakonen garaia irudikatzen du, Brijidatarren Komentuan gorderik egon zenekoa, hemen hango harearrizko arkitektura harlanduaren bidez irudikatu nahi delarik.

Bi piezak batzen dituen burdinazko habeak funtsezko hirugarren materiala suposatzen du eskulturan, On Manuelek gure kulturaren oinarrizko hainbat alderdietan egindako ikertze lan eskerga, sakona eta ugaria irudikatuz."

Honaino Mendizabalen analisia. Horretzaz gain, ordea, eskultoreak era jakintsu eta sakonean konektatzen du gaur egun horrenbeste hizpide sortzen duen objetueskulturarekin, 60. hamarkadan bertan bere maisu Oteizak profetizatu zuenarekin. Arlo honetan bazebilen lanean pilotaleku,zutarri, espacio publiko eta sakratuei buruzko bere azken sailetan, kontzeptuzko garbitasun eta minimalismo handikoak hauek.
Mendizabalek, artelan hauetan, bete-betean kokatzen gaitu eskulturaren eta planoen ertzean eta erpinean, beraien artean zabaltzen den hutsarteak eusten eta mantentzen baititu.

"Argela" seriea eta formatu txikiko bere aldakiak, gainera, ezagutu zituen Lekuonak 1985. urtean Errenteriako Gaspar Galerian, eta interesatu zitzaion bere lana, bere planteamenduetan zituen sintesi eta zorroztasunagatik. Haietako bat, "Haruntz" deritzona, Kutxak erosi zuen eta Oiartzunen ikusgai dago.

Orain aurkezten den obraren eskala humanoa eta naturalak, egileak dionez, Liburutegiko ataria bezala barne-espazio bati integrazio egokia ematen dio, ikasleen mugimenduak eta presentziak artikulatua, haien artean On Manuel "beste bat" izango delarik.
Gure iritziz datu historiko eta garapen plastiko guzti hauek are eta gehiago aberasten dute ikusgai jarritako obraren berezko balioa, non zorroztasunak eta soiltasunak, sinpletasunak eta konplexutasunak, tradizioak eta abangoardiak, berriro elkarri eskua ematen baitiote, trebetasunez eta maisutasunez.

Lekuonak,Euskal Herriaren ahozkotasunaren ikertzaile handia izan zenak, hemendik aurrera hutsunez eta ertzez beteriko Buru-Ahoa edukiko du, belaunaldi gazteek ikertu eta ekarpen eta iradokizun berriekin bete beharko dituztenak.

---------------------------------------------------------------------------------------------

EDORTA KORTADI.  Profesor y Critico de Arte. Universidad de Deusto. Donostia.
Catálogo "On Manuel Lekuonari".1995

ANTON MENDIZABAL, PREMIO MANUEL LEKUONA CON SU "ARGELA".

No es por casualidad, o, puro azar, por el que el escultor oiartzuarra Anton Mendizabal (Donostia. 1945) haya conseguido el Premio de escultura Manuel Lekuona que ha promovido con acierto el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, cuya Casa de Cultura lleva su nombre, y donde va a instalarse este objeto-escultura.
Ambos, escultor e investigador homenajeados, son oiartzuarras, ambos han vivido preocupados por las formas de expresión popular, y ámbos han estado dotados y unidos por las musas de la belleza y de la expresión artística. Y aunque ámbos se conocían, se respetaban y se encontraron en vida, han vuelto a reencontrarse en este abrazo común que es esta Escultura- Homenaje del escultor Anton Mendizabal al hombre espiritual, conocedor e investigador del alma del pais vasco y del corazón de Lasarte, en el que vivió momentos fuertes y tranquilos de su vida.

Me alegro que Anton Mendizabal haya sido el autor de este Homenaje, y creo además que a D. Manuel Lekuona le habría gustado y estará ahora regocijado con esta idea y con la escultura.

El propio artista, en un análisis lúcido de su obra nos indica que "siendo Lekuona una persona además de profundamente religiosa, muy enraizada en los temas de nuestro pais, considero que tanto la "Argizaiola" como la "Estela" bien pueden representar ambos aspectos de su vida y personalidad, perpetuando entre nosotros su presencia imperecedera simbolizada en esta "Argela".

Roble de tono oscuro, para el cuerpo superior, que representa el carácter cálido y recio de D. Manuel, en el material más significativo de su pueblo, el de su árbol sagrado. El acabado a la cera unirá la vista y el tacto con el aroma céreo de sugerencias profundas y misteriosas.

La base de arenisca representa la época de profundos estudios que D. Manuel realizó en Lasarte en el período en que estuvo recluido en el Convento de las Brígidas, cuya arquitectura de arenisca se desea representar aquí por un sillar.

La columna de hierro, que une ambas piezas, supone un tercer material fundamental en la escultura, como representación de la ingente, profunda y variada labor investigadora de D. Manuel en aspectos fundamentales de nuestra cultura."

Hasta aquí el análisis de Mendizabal. Pero es que además, el escultor conecta de manera sabia y profunda, con eso que hoy tanto se habla del objeto-escultura, profetizado ya en los 60 por su maestro Oteyza, ámbito en el que ya viene trabajando en sus últimas series sobre frontones, espacios públicos y sagrados, de gran pureza conceptual y minimalismo.
Mendizabal nos sitúa es estas obras en el borde y en la arista, nunca mejor dicho, de la escultura y de los planos que la sustentan y se mantienen por el espacio vacío que se abre entre los mismos.

La serie "Argela". y sus variantes en pequeño formato fue conocida además por Lekuona el año 1985 en la Galeria Gaspar de Renteria, interesándole el trabajo por su síntesis y rigor de planteamientos. Una de ellas, "Haruntz", fue ya adquirida por la Kutxa y está expuesta en Oiartzun.

La escala humana y natural de la obra que ahora se presenta, proporciona según el autor una integración adecuada a un espacio interior, como el del hall de la Biblioteca, articulado por el movimiento y la presencia de estudiantes, entre los que D. Manuel será "uno más".
Creemos que todos estos datos históricos y desarrollos plásticos, enriquecen más si cabe todavía, el valor intrínseco de la obra expuesta, en la que rigor y sobriedad, sencillez y complejidad, tradición y vanguardia, vuelven a darse la mano con destreza y maestria.
Lekuona, el gran investigador de la oralidad en el Pais Vasco, cuenta desde ahora, con una Cabeza-Boca llena de espacios vacios y esquinados en los que las jóvenes generaciones deben indagar, depositar y llenar con nuevas aportaciones y sugerencias.

Agencia: prismacm