Categorías >

El proyecto 'pilotaz'

Búsqueda:

PILOTALDI. (Eusk/Cast)

  • Fecha:08/2002
  • Autor:ANDER LETAMENDIA

ANDER LETAMENDIA

KUTXA katalogoa; PILOTAZ egitasmoa. 2002/08

PILOTALDI

Gogoan dut gure lagun Miguel Pelay Orozco (G.B.) pilotaren zirrara bete-betean bizitzen eta bere inguruan nahiz lau haizetara hedatzen zuen betiereko nerabe zenari eskainitako omenaldian ezagutu nuela Anton Mendizabal; honenbestez, erraza da gure adiskidetasunaren lotunea zein izan zen antzematea: pilota-jokoaren, gure pilota-jokoaren, azterketa, goraipamena eta zaintza alegia, hots, hirurok partekatzen genuen ideal bat bera, zeinari gutariko bakoitzak bere testuinguru partikularretik (idazle, eskulturgile eta sendagile) eskaini baitio bizitzaren hein handi bat.

“Pilotaz” izenburu orokorraren azpian, planteamendu ideologiko, estetiko eta tekniko zorrotz batean oinarriturik, eta pilota nahiz beronen ingurunea oinarrizko gai iraunkor izanik, denbora luze bat eman du Anton Mendizabalek ikertzen, behatzen eta arakatzen, eta, errealitate berriak eztabaidatzen igaro ostean, estilizazioaren eta eskematismoaren, figurazioaren eta abstrakzioaren arteko lan-bilduma bat aurkeztu digu; halaber, aipaturiko bilduman, sinplifikatzeko eta laburbiltzeko duen irrika alde batera utzita, zinez deigarri gertatzen da ageri duen sormen artistikoa, irizpide txit pertsonalekin etengabe bilatzen jardun izanaren ondorio zehatza, ezbairik gabe. Erakusketan aurkezten diren multzo desberdinen artean, “Pilotaldi” deritzan taldeak erakartzen du gehienbat, beste guztien artean, nire begirada, eta horrixe egingo diot aipamen berezia.

Ez da zaila gure eskulturgileak Jorge Oteizarekiko duen mirespenaz ohartzea, zeina etengabeko zenbait dualtasunen arteko orekaren bilaketan nabarmenki islatzen baita: objektibitatea-subjektibitatea, kontzeptua-adierazpidea, zorroztasuna eta adierazpen-askatasuna, tentsioa-malgutasuna, indarra-hauskortasuna. Mugimendu artifizial eta irudikatuen bitartez, egituren irudikapenek, burdinaren ibilgetasunean harri bihurtuek, euskal paleolitikoko giza irudien figura estilizatuak oroitarazten dituzte. Obra bat izan ezik –egungo pilota-jokoarekin, eta Titin III.ak hain zuzen, jokatzeko duen erarekin halako lotura duena–, gainerako guztiek betiko jokoarekiko, joko tradizionalarekiko, mugimendu klasikoak irudiztatzeko aukera ematen dute: ezkerreko gantxoa, sakea, atzera botatako pilotakada, etab.

Bilduma biziki interesgarri honetako lan bakoitza koherentziazko sormenaren adierazgarri da, non egileak ondo baino hobeto elkartzen baititu keinu baten grazia eta jokatzen ari den pilotariaren giharre-tentsioa, balleteko urrats baten fintasuna eta eskuzko pilota jokoak bere-berea duen indarra; muskulu agonista eta antagonisten arteko tentsioaren oreka teorikoaren bitartez, figurek, zeinaren itxurako geldotasuna ez baita hain geldoa, egunsentia, udaberriaren hasiera edo nerabetasuna bezain aztoratzailea den zerbaiten adierazpena baizik, parekorik gabeko sentipena sorrarazten dute, Musikaren eremuan Agustin Gonzalez Acilu-k, Altsasuko konposatzaile ospetsuak, “tentsioaren estetika” gisa definitu zuen kontzeptuaren ildotik.

Alabaina, bada gehiagorik. Wolfang Goethe-ren pentsamenduarekin bat etorriz: “Argia zenbat eta distiratsuagoa izan, are eta sakonagoa da itzala”, eta hala, ikuslea, argiak lan bakoitza berebiltzen duen heinean, lan hauek zoruan proiektatzen duten itzala intrigazko baina ironiazko silueta taxutzen dutela ohartzen da, sinbolismo bilakatu eta etengabe eraldatuz: gantxoaren keinua bolea bilakatu da, defentsarena eraso eta sakearena, berriz, erresto.

Bere herriari dion fideltasunagatik eta hasierako konpromisoagatik, denon gustukoa izatea espero dut Mendizabalen lana –hainbesterainoko fedea eta grina jartzen baititu beti bere lanean–, eta nahi ere nahi nuke, bere berrikuntza estetikoengatik, bere leialtasun eta egiturazko planteamendu sendoarengatik, denontzat gogobetegarri gertatzea, baita beronen obra XX. eta XXI. mendeen bitarteko zubialdi honetako eskultura-maisulanen artean oroitua izatea ere.

_______________________________________________________________________

 

ANDER LETAMENDIA

Catálogo KUTXA; El proyecto PILOTAZ . 2002/08

PILOTALDI

Recuerdo que conocí personalmente a Antón Mendizabal en el homenaje que le fue ofrecido a nuestro común amigo Miguel Pelay Orozco (G.B.), eterno adolescente que vivía intensamente la emoción de la pelota y la transmitía a su entorno y a los cuatro vientos; es fácil deducir, por tanto, que nuestro nexo de amistad fuera la actitud constante de estudio, elogio y defensa del juego de pelota, nuestro juego de pelota, un ideal común y compartido por los tres al que cada uno, desde su particular contexto (escritor, escultor y médico), le hemos dedicado una buena parte de nuestra vida.

Bajo el título genérico “Pilotaz”, con un planteamiento ideológico, estético y técnico absolutamente riguroso y con la pelota y su entorno como telón de fondo permanente, Antón Mendizabal, tras un largo periodo dedicado a explorar, indagar y cuestionar nuevas realidades, presenta un conjunto de obras entre la estilización y el esquematismo, entre la figuración y la abstracción; se trata de una colección donde, aparte del afán por simplificar y resumir, llama poderosamente la atención su forma de creación artística, fruto de una continua búsqueda con criterios muy personales. De las diferentes series que se presentan en la exposición me llama especialmente la atención la serie “Pilotaldi” a la que haré referencia expresa.

No resulta difícil comprobar la admiración que el escultor siente hacia Jorge Oteiza, plasmada en esa búsqueda constante de equilibrio entre diferentes dualidades: Objetividad-subjetividad, concepto-medio de expresión, rigor-libertad expresiva, tensión-flexibilidad, fuerza-fragilidad. A través de movimientos artificiales e imaginados, la representación de las estructuras, petrificadas en la inmovilidad del hierro, recuerdan las estilizaciones de figuras humanas del paleolítico vasco. Salvo una de las obras -que guarda relación con la forma de juego de pelota actual y, más concretamente, de Titín III-, el resto permite imaginar movimientos clásicos en relación con el juego de siempre, el tradicional: un gancho de izquierda, un saque, un pelotazo a la zaga, etc.

Cada una de las obras de esta interesantísima colección es una creación coherente donde el autor combina la donosura de un gesto con la tensión muscular del pelotari en acción , la finura de un paso de ballet con la recidumbre propia del juego de pelota a mano; a través de un teórico equilibrio entre la tensión de los grupos musculares agonistas y antagonistas, las figuras, cuya aparente quietud no es tal quietud sino la expresión de algo tan perturbador como el amanecer, el comienzo de la primavera o de la adolescencia, provocan una sensación parangonable con el concepto que en Música se define como “estética de la tensión”, del ilustre compositor alsasuarra Agustín González Acilu.

Pero es que hay más: En sintonía con el pensamiento de Wolfgang Goethe: “Allí donde la luz es más brillante, la sombra es más profunda”, el espectador advierte que, a medida que la luz circunvala cada obra, la sombra que estas obras proyectan en el suelo compone una intrigante pero irónica silueta cuyo simbolismo no cesa de evolucionar, de transformarse: el gesto del gancho se vuelve volea, el de defensa, ataque y el del saque, resto.

Por la fidelidad a su pueblo y al compromiso inicial, espero y deseo que la obra de Mendizabal -que pone fe y pasión en su trabajo y cree en lo que hace- guste por sus innovaciones estéticas, convenza por su honradez y sólido planteamiento estructural, y quede incluida entre las obras maestras de la escultura que transita entre los siglos XX y XXI.

 

 

Agencia: prismacm